De bescherming van onze omgeving

Het behoud van de biodiversiteit

de diverse milieus en hulpbronnen

Bij Palavas-les-Flots komen land en water samen. Palavas-les-Flots ligt in een uiterst aantrekkelijke, buitengewoon waterrijke omgeving aan de Middellandse Zee, wordt doorkruist door talloze kanaaltjes en omgeven door binnenzeeën en waterplassen.

Palavas is van oudsher gastvrij en gul, en heeft een rijk natuurlijk erfgoed tussen land en zee.

De bescherming van dit natuurlijke en uitzonderlijke erfgoed heeft een grote prioriteit voor ons en voor onze gasten.

Natura 2000

Palavas-les-Flots is erkend als Natura 2000-locatie voor de waterplassen en de zee. Natura 2000 is het grootste Europese ecologische netwerk voor de bescherming van waterrijke natuurgebieden van internationaal belang. Het netwerk bundelt natuurlijke en semi-natuurlijke locaties uit de Europese Unie met een hoge erfgoedwaarde vanwege de uitzonderlijke flora en fauna.

Ramsar

De waterplassen van Palavas dragen sinds 2008 het Ramsar-label voor het behoud en de bescherming van de waterrijke gebieden van het grondgebied. De Ramsar-conventie is een intergouvernementeel verdrag dat een kader biedt voor nationale actie en internationale samenwerking voor het behoud en verstandig gebruik van waterrijke gebieden en hun hulpbronnen.

Réserve Marine Côte Palavasienne

Het Zeereservaat van de kust van Palavas is een afgebakend reservaat van 100 hectare ter behoud van de flora van de waterplassen en de posidonia op zee (natuurlijke hulpbronnen en biodiversiteit op zee), ter ondersteuning van de kleinschalige visserij en om mensen gevoelig te maken voor het behoud van het zeemilieu.

Znieff

Palavas is geregistreerd als ZNIEFF: een zone met sterke biologische capaciteiten en een goede staat van bewaring.

Marianne d’Or – duurzame ontwikkeling (2015)

De bekroning van de bescherming van het milieu in het algemeen, van de waterplassen in het bijzonder, en de bescherming van de plaatselijke visserij.

Marianne d’Or – milieu (2018)

De bekroning voor de aanleg van het Parc du Levant en het Zeereservaat van de kust van Palavas.

Ports propres 

Ports propres is de eerste en enige Europese maatregel voor het milieubeheer in jachthavens.

Het label vertolkt een sterk streven van havenbeheerders om concrete stappen te ondernemen ten gunste van het behoud van watermilieus en de duurzame ontwikkeling van activiteiten langs de kust en op zee.

Sluiten