Ons milieubeleid

Ons milieubeleid

Ons milieubeleid is gericht op het overeenstemmen van de toeristische activiteit en het behoud van de natuur.

Het is onze bedoeling dat we de toekomstige generaties een gebied nalaten waarin ze zich goed kunnen ontplooien.
In het toerisme is duurzaamheid een belangrijke zaak. Toeristische activiteiten verbruiken inderdaad behoorlijk veel energie, papier en andere grondstoffen.

De VVV dient een drijvende kracht te zijn voor een ecologisch verantwoorde omgeving via zijn dagelijkse activiteiten en in de keuze van de gebruikte waren en diensten.

De verplichtingen van de bestemming

  • Strijden tegen klimaatverandering;
  • Bevorderen van duurzaam vervoer;
  • Schoonhouden van de gemeente;
  • Behouden van de biodiversiteit;
  • Voeren van een verantwoord beleid voor kwaliteit en labels;
  • Bevorderen van verantwoorde productie- en consumptie methodes;
  • De waarde doen stijgen van de plaatselijke identiteit, natuurlijk en cultureel erfgoed;
  • Ecologisch verantwoord communiceren;
  • Onze bezoekers gevoelig maken voor het respecteren van ons milieu.
Sluiten