Onze labels

de VVV-labels

VVV Palavas-les-Flots zet zich in om met behulp van labels te voldoen aan de normen voor zo goed mogelijke ontvangst. Een tevreden klant is onze leidraad.

Onze VVV valt onder categorie 1. Dit betekent dat er bij ons aan de balie meerdere talen gesproken worden en we ons promotiebeleid richten op zowel Franse als buitenlandse klanten. Een van onze speerpunten is een constante aandacht voor kwaliteit, om zo goed mogelijk te functioneren en onze diensten constant te verbeteren.

Onze kwaliteitsverplichtingen  Naar de website

VVV Palavas-les-Flots is onderscheiden met het keurmerk Qualité Tourisme – Occitanie Sud de France, als bekroning voor de inzet van de badplaats voor de kwaliteit van de ontvangst en de diensten, symbool voor vakmanschap, en het onder de aandacht brengen van plaatselijke trekpleisters. Voor onze bezoekers is het een erkenning van onze kwaliteitsdiensten.

VVV Palavas-les-Flots draagt het label Tourisme & Handicap voor bezoekers met motorische, auditieve, mentale en visuele functiebeperkingen.

Het Franse label Tourisme & Handicap beantwoordt aan de behoefte van mensen met een functiebeperking om in alle vrijheid hun vakantie te kunnen beleven.

Het label biedt de garantie voor een efficiënte ontvangst, aangepast aan de fundamentele behoeften van mensen met een functiebeperking.

Het doel is om betrouwbare, homogene en objectieve informatie te ontwikkelen over het toeristisch aanbod, aangepast aan andersvaliden.

Naar de website

VVV Palavas-les-Flots is onderscheiden met het label Famille Plus vanwege de belangrijke plaats die de ontvangst van gezinnen inneemt in het toeristische aanbod, en wel volgens deze criteria:

  • ontvangst en informatie,
  • entertainment,
  • activiteiten,
  • kennismaken met en gevoelig maken voor milieu en erfgoed,
  • accommodatie, catering, winkels en diensten,
  • voorzieningen, transport en veiligheid,
    aangepaste tarieven.

Naar de website

 

 

 

Labels van de bestemming

De VVV heeft de classificatie ‘vakantieoord’, een erkenning van de overheid voor de verrichte inspanningen voor de structurering van een aangepast toeristisch aanbod en een uitstekende ontvangst.

Naar de website

De VVV heeft de aanduiding Toeristische Gemeente verkregen op drie criteria: het bezitten van een geclassificeerd toeristisch informatiebureau, de organisatie van toeristische activiteiten en beschikken over voldoende accommodatie voor een niet-permanente bevolking.

Naar de website

De Blauwe Vlag (Pavillon Bleu) is een sterk toeristisch gericht label en staat symbool voor een voorbeeldige kwaliteit van het milieu.
De Blauwe Vlag, garantie voor een goede milieukwaliteit, gehesen in een gemeente of jachthaven, geeft zowel inwoners als bezoekers een positief en dynamisch beeld van de gemeente. De Blauwe Vlag bevordert bovendien een algemeen bewustzijn voor een milieuvriendelijker gedrag.

Palavas is in 2018 met twee Blauwe Vlaggen onderscheiden: een voor de jachthaven en de een voor de stranden. Een mooie onderscheiding en een symbool voor een voorbeeldige milieukwaliteit, een beloning voor een goed beheer van het milieu, het afval en het water.

Naar de websiteCriteriaOverzicht

Palavas-les-Flots ontving de Marianne d’Or voor de renovering van de Phare de la Méditerranée. Een economisch, toeristisch en cultureel succes.
Naar de website

Labels voor duurzame ontwikkeling

Agenda 21 is een politiek beleid, aangestuurd door de burgemeester, gericht op de duurzame ontwikkeling van de gemeente. Het beleid komt ter plekke de doelen voor een duurzame ontwikkeling na die voortvloeiden uit de Top van Rio.

Er is geconstateerd dat burgemeesters die Agenda 21 alleen toespitsen op milieugebied moeite hebben met het interesseren van burgers voor hun aanpak. Pas als milieubescherming menselijk gemaakt wordt door solidariteit, economische efficiëntie en samenwerking komen steun en actie op gang.

Naar de website

De Natura 2000-gebieden zijn fundamentele instrumenten van het Europese beleid voor het behoud van de biodiversiteit en hebben tot doel beter rekening te houden met biodiversiteitsproblemen in menselijke activiteiten. Deze gebieden zijn gekozen om een bepaald ​​aantal biotopen en soorten uit de Europese biodiversiteit te beschermen. De exacte lijst van deze biotopen en soorten is toegevoegd aan de EU Vogel- en Habitatrichtlijn.

Palavas-les-Flots is erkend als Natura 2000-gebied voor de waterplassen en de zee. Natura 2000 is het grootste Europese ecologische netwerk met betrekking tot waterrijke gebieden van internationaal belang.

Naar de website

De inventaris van natuurlijke gebieden van ecologische fauna en flora (ZNIEFF) heeft tot doel gebieden met een sterke biologische capaciteit en een goede staat van bewaring te identificeren en te beschrijven.

Naar de website

De Ramsar-conventie is een intergouvernementeel verdrag dat het kader biedt voor nationale actie en internationale samenwerking voor het behoud en verstandig gebruik van waterrijke gebieden en hun middelen van bestaan.
Palavas-les-Flots heeft het Ramsar-label voor het behoud en de bescherming van de waterrijke gebieden (waterplassen van Palavas) op zijn grondgebied.

De gemeente Palavas-les-Flots kreeg de Marianne d’Or voor het beleid op het gebied van duurzame ontwikkeling: duidelijke betrokkenheid in de bescherming van het milieu in het algemeen, de waterplassen in het bijzonder en in de bescherming van de visserij.

Naar de website

Palavas-les-Flots kreeg het label Ports Propres voor het milieuvriendelijke havenbeleid.

Ports Propres is de eerste en enige Europese maatregel voor milieubescherming in jachthavens.

Het vertolkt een sterk streven van havenbeheerders om concrete stappen te ondernemen ten gunste van het behoud van watermilieus en de duurzame ontwikkeling van activiteiten langs de kust en op zee.

Ports Propres is een vrijwillig initiatief van beheerders van jachthavens die in toenemende mate de noodzaak inzien om een milieuvriendelijk beheer toe te passen.

Naar de website

Sluiten